Skip Navigation or Skip to Content
X
ABA f.vjet.
Shajak i hollë e i rrahur mirë zakonisht i bardhë a i murrmë. Tirq (cibune) prej abaje. Punonin abanë.