Skip Navigation or Skip to Content
X
ABACI f.sh.fet.
1. Manastir ose kuvend i pasur katolik, që drejtohet nga një abat; ndërtesat e këtij manastiri (në vendet ku vepron kisha katolike; në të kaluarën edhe në Shqipëri).
2. Treva ku shtrihet pushteti fetar i abatit.