Skip Navigation or Skip to Content
X
ABRESH mb.
Që e ka lëkurën të zezë a të murrme (për disa fruta). Fik abresh.