Skip Navigation or Skip to Content
X
ABSIDË f.sh.arkit.
Pjesë e dalë në murin e prapmë të një kishe, që ka trajtën e një gjysmërrethi ose të një shumëkëndëshi; kungë, kungore.