Skip Navigation or Skip to Content
X
ABSOLUTISHT ndajf.
Në mënyrë absolute, pa asnjë përjashtim, plotësisht, krejt. Absolutisht i drejti (i domosdoshëm, i nevojshëm). Absolutisht i gabuar (i papranueshëm).