Skip Navigation or Skip to Content
X
ABSOLUTIZOHET libr.Pës.
e ABSOLUTIZOJ. Absolutizohet një rregull (një mendim).