Skip Navigation or Skip to Content
X
ABSOLUTIZOJ kal., libr.
E quaj si një gjë të prerë dhe të pakundërshtueshme, e kthej në diçka absolute; e vë përmbi të gjitha, e vlerësoj jashtë çdo mase. Absolutizon veçoritë (dallimet). Absolutizon vetëm njërën anë (njërën rrugë).