Skip Navigation or Skip to Content
X
ABSTENIM m.sh.
1. Veprimi sipas kuptimit te foljes ABSTENOJ. Abstenimi i disa anëtarëve. E drejta e abstenimit.
2. Qëndrim as «po» as «jo» gjatë votimit për një çështje, votë që nuk jepet për asnjërën zgjidhje. Abstenime s'ka.