Skip Navigation or Skip to Content
X
ABSTENUES m.sh.
Ai që nuk shprehet as «po» as «jo» në një votim. Abstenues nuk kishte.