Skip Navigation or Skip to Content
X
ADMIROJ kal.
Vështroj me ëndje të madhe e me habi diçka të bukur e tërheqëse; vlerësoj lart dhe me kënaqësi veprat, qëndrimet e vetitë e mira të dikujt. Admiroj bukurinë (guximin, qëndrimin) e dikujt. Admiroj punën (veprën) e dikujt. Admiroj natyrën.