Skip Navigation or Skip to Content
X
ADOPTOJ kal.
1. drejt. Marr në familje një të mitur dhe e rrit si fëmijën tim, e bëj zyrtarisht bir a bijë në shpirt një fëmijë të tjetërkujt. Adoptoj një djalë (një vajzë).
2. libr. Pranoj me anë të votimit një vendim, një thirrje etj., marr; pranoj të ndjek a të zbatoj një vijë, një parim, një metodë pune etj. Adoptuan një rezolutë. Adoptoi një metodë (një politikë, një doktrinë).