Skip Navigation or Skip to Content
X
ADRESË f.sh.
1. Shënim mbi një zarf ose mbi një dërgesë postare, që tregon emrin e marrësit dhe vendbanimin e plotë të tij; shënimi i plotë i vendit ku banon zakonisht ose ku ndodhet përkohësisht një njeri, ku gjendet një ndërmarrje, një institucion etj., drejtim. Adresë e përpiktë (e plotë). Adresa e re (e vjetër). Adresa e dërguesit. Zyra e adresave. Libri i adresave. Jap (lë) adresën. I marr (i kërkoj) adresën. Gaboj adresën. gjith. fig. Në adresën e shtëpisë (e zyrës).
2. Drejtim. Në adresë të dikujt në drejtim të dikujt, për dikë; në lidhje me dikë. Pa adresë pa drejtim të caktuar. Kritikë pa adresë. Top pa adresë. sport. * Na harroi adresën shak. shih te HARROJ.