Skip Navigation or Skip to Content
X
AERO- fjalëform.
Pjesë e parë e fjalëve të përbëra, e cila u përgjigjet nga kuptimi fjalëve: ajror, i ajrit. nga ajri, me anë të ajrit; i aviacionit; p.sh. aerodinamikë, aerografi, aeromekanikë, aeroterapi etj.