Skip Navigation or Skip to Content
X
AERODINAMIKË fiz.
Pjesë e fizikës, që studion ligjet e lëvizjes së ajrit e të gazeve të tjera, si edhe veprimin e tyre mbi trupat e ngurtë që lëvizin nëpër to. Ligjet e aerodinamikës.