Skip Navigation or Skip to Content
X
AERONAUTIKË f.av.
Dija mbi lundrimin në ajër me mjete fluturuese më të lehta ose më të rënda se ajri; mjeshtëria e lundrimit në ajër. Qendra e aeronautikës.