Skip Navigation or Skip to Content
X
AEROPORT m.sh.
Aerodrom i ndërtuar në vija të caktuara të udhëtimeve ajrore dhe i pajisur për nisjen e pritjen e udhëtarëve e të mallrave dhe për drejtimin e fluturimeve të aeroplanëve. Aeroport civil (ushtarak).