Skip Navigation or Skip to Content
X
AFARAK mb.
1. I leckosur, leckaman, zhelan.
2. fig. mospërf. Që nuk ka fare rëndësi, i pavlerë (përdorej nga shfrytëzuesit për të varfrit). Njerëz lafarakë.
3. mospërf. Përd. em. sipas kuptimeve të mbiemrit.