Skip Navigation or Skip to Content
X
AFATGJATË mb.
Që zgjat a që vepron për shumë kohë; që kërkon shumë kohë për t'u kryer; që mund të shlyhet pas një kohë të gjatë. Program afatgjatë. Hua afatgjatë.