Skip Navigation or Skip to Content
X
AFATSHKURTËR mb.
Që zgjat a që vepron për pak kohë; që kërkon pak kohë për t`u kryer; që duhet shlyer pas pak kohe. Marrëveshje afatshkurtër. Hua afatshkurtër.