Skip Navigation or Skip to Content
X
AFION m.
1. bot. shih HASHASH,~I 1.
2. shih OPIUM, ~I 1. Piu afion. U helmua me afion.
3. përd. mb. Shumë i verdhë, shumë i zbehtë. U bë afion u zverdh shumë.