Skip Navigation or Skip to Content
X
AGJËROJ jokal.
1. fet., vjet. Nuk ha dhe nuk pi gjatë gjithë ditës për një kohë të caktuar; nuk ha,disa lloje ushqimesh në ditë të caktuara (sipas paragjykimeve fetare).
2. bised. Nuk ha asgjë, nuk vë gjë në gojë. Kam agjëruar gjithë ditën. * Agjëron ditën e vjedh natën keq. paraqitet i mirë, por në të vërtetë është i keq.