Skip Navigation or Skip to Content
X
AGJITATIV mb.
1. Që ka të bëjë me agjitacionin, që shërben për të përhapur e për të ngulitur idetë e parullat politike në masat e gjera. Punë (veprimtari) agjitative. Material agjitativ.
2. keq. Që është i zbrazët e pa përmbajtje, që synon t'i mbushë mendjen dikujt me fjalë të zbrazëta. Frazeologji agjitative.