Skip Navigation or Skip to Content
X
AGJITPROP m.
Shkurtim i përdorur gjatë Luftës Nacionalçlirimtare dhe në vitet e para pas Çlirimit për: «agjitacion dhe propagandë»; organi a seksioni që merrej me punën e agjitacionit e të propagandës në komitetet e partisë, në organizatat e masave etj. Agjitpropi i brigadës. Drejtoria e agjitpropit. Punonjësit e agjitpropit.