Skip Navigation or Skip to Content
X
AGLOMERIM m.spec.
Veprimi sipas kuptimit të foljes AGLOMEROJ. Aglomerimi i mineralit të bakrit. Furra (fabrika) e aglomerimit. Makina e aglomerimit.