Skip Navigation or Skip to Content
X
AGNOSTICIST m.sh.filoz.
Pasues dhe mbrojtës i pikëpamjeve të agnosticizmit.
AGNOSTICIST mb.filoz.
Që ka të bëjë me agnosticizmin; që ndjek e mbron parimet e agnosticizmit. Teori (rrymë, pikëpamje) agnosticiste. Qëndrim agnosticist.