Skip Navigation or Skip to Content
X
AGNOSTICIZËM m.filoz.
Rrymë filozofike idealiste, që mohon mundësinë e njohjes së botës objektive dhe të ligjeve të zhvillimit të saj.