Skip Navigation or Skip to Content
X
AGRAR mb.
1. shih BUJQËSOR,~E. Vend agrar. Krahinë agrare. Bankë agrare. Sistemim agrar.
2. Që ka të bëjë me pronësinë mbi tokën, me zotërimin dhe me përdorimin e saj. Reformë agrare. Çështja agrare. Revolucioni agrar. Marrëdhëniet agrare. Ligj agrar.