Skip Navigation or Skip to Content
X
AGREMENT m.sh.dipl.
Pëlqim që jep qeveria e një shteti për të pranuar përfaqësuesin diplomatik të një shteti tjetër. Kërkoi agrementin. I dhanë (mori) agrementin.