Skip Navigation or Skip to Content
X
AGRO- fjalëform.libr.
Pjesë e parë e fjalëve të përbëra, e cila u përgjigjet nga kuptimi fjalëve: agrar, agronomik; p.sh. agrobiologji, agrobotanikë, agrokimi, agrorregullore, agroteknikë etj.