Skip Navigation or Skip to Content
X
AGROBIOLOGJI f.
Shkenca që merret me ligjet e përgjithshme biologjike, të cilat veprojnë në rritjen e bimëve e të kafshëve të dobishme dhe që shërbejnë si mbështetje për bujqësinë e për blegtorinë. Parimet e agrobiologjisë. Kabineti i agrobiologjisë.