Skip Navigation or Skip to Content
X
AGROFOND m.sh.bujq.
Tërësia e masave agroteknikë, që zbatohen në një tokë bujqësore dhe që përcaktojnë gjendjen e aftësitë prodhuese të saj. Agrofond i lartë (i pasur, i mirë). Rrit agrofondin. Zbatoj (përdor) një agrofond të ri.