Skip Navigation or Skip to Content
X
AGROKIMI f.
Shkenca që studion përbërjen kimike të tokave, ushqimin e bimëve, përdorimin e plehrave dhe shfrytëzimin e lëndëve kimike për rritjen dhe për mbrojtjen e bimëve. Laboratori i agrokimisë.