Skip Navigation or Skip to Content
X
AGROKOMPLEKS m.bujq.
Tërësia e punimeve dhe e shërbimeve, që u bëhen bimëve bujqësore për t'u zhvilluar mirë e për të dhënë prodhime të larta. Zbatimi (hartimi) i agrokompleksit.