Skip Navigation or Skip to Content
X
AGRONOM m.sh.
Specialist në fushën e agronomisë; organizues i prodhimit bujqësor mbi baza shkencore. Agronom i lartë (i mesëm). Agronomi i kooperativës.