Skip Navigation or Skip to Content
X
AJËRFTOHËS mb.tek.
1. Që shërben për të ftohur ajrin (për aparate, mjete). Aparat (mjet) ajërftohës.
2. si em. ~, ~I m. sh. ~, ~IT. Aparat i posaçëm për ftohjen e ajrit.