Skip Navigation or Skip to Content
X
AJËRMATËS mb.tek.
1. Që shërben për të matur ajrin (për aparate, mjete). Aparat ajërmatës.
2. si em. ~, ~I m. sh. ~, ~IT. Vegël e posaçme, që shërben për matjen e dendësisë së ajrit ose të trupave të tjerë të gaztë.