Skip Navigation or Skip to Content
X
AJËRT mb.
1. Që është si ajri, që ka natyrën e ajrit. Gjendje e ajërt.
2. fig. libr. Që është i lehtë e i pakapshëm a i tejdukshëm si ajri. Figurë e ajërt.