Skip Navigation or Skip to Content
X
AJKËTOHET vetv.
Bëhet më i trashë e më i dendur, trashet (një lëng). U ajkëtua qumështi.