Skip Navigation or Skip to Content
X
AJOHET vetv.
1. Fryhen e shtrëngohen mirë dërrasat e një voze ose të një ene tjetër prej druri, pasi janë lagur, mbufatet. Ajohet voza (bucela, korita).
2. Pës. e AJOJ.