Skip Navigation or Skip to Content
X
AJRUAR mb.
Që është ajruar; që ka shumë ajër, që ka ajër të pastër. Dhomë e ajruar. Tokë e ajruar.