Skip Navigation or Skip to Content
X
AKTIVIZOJ kal.
1. E bëj që të veprojë gjallërisht, e bëj aktiv. Aktivizon masat punonjëse. Aktivizoj klasën (nxënësit).
2. Vë në një punë, e përfshij në një veprimtari, e ngarkoj të kryejë një detyrë. Aktivizoj në këshill (në kryesi). Aktivizoj në ndeshje. sport.