Skip Navigation or Skip to Content
X
AKTIVOJ kal.spec.
E përpunoj që të jetë aktiv, e bëj që të marrë pjesë e të veprojë në një proces. Aktivoj qymyrin.