Skip Navigation or Skip to Content
X
AKTJETËRSIM drejt., m.sh.vjet.
Shkresë zyrtare, që vërtetonte kalimin e një prone në duart e një tjetri, akt jetërsimi.