Skip Navigation or Skip to Content
X
AKTMARRËVESHJE sh.zyrt.
Dokument zyrtar që dëshmon një marrëveshje ndërmjet dy palesh. Nënshkruaj aktmarrëveshjen.