Skip Navigation or Skip to Content
X
AKTMARTESË f.sh.zyrt.
Dokument që bëhet nga zyra e gjendjes civile për të dëshmuar lidhjen e një martese, akti i martesës. Regjistri i aktmartesave. Lëshoj një aktmartesë.