Skip Navigation or Skip to Content
X
AKTNDARJE f.sh.zyrt.
1. Dokument zyrtar, që dëshmon ndarjen më vete të dy a më shumë pjesëtarëve të një familjeje.
2. vjet. Dokument zyrtar, që dëshmonte një shkurorëzim, akti i shkurorëzimit.