Skip Navigation or Skip to Content
X
AKTPADI f.sh.
1. drejt. Kërkesë me shkrim që hartohet nga pala e interesuar dhe që përmban padinë e ngritur kundër dikujt.
2. fig. shih. AKTAKUZ/Ë,~A. Aktpadi e rëndë (e ashpër).