Skip Navigation or Skip to Content
X
AKTPËRFAQËSIM m.sh.drejt.
Shkresë me të cilën ngarkohet dikush për të përfaqësuar një palë në kryerjen e veprimeve të drejtësisë për zgjidhjen e një çështjeje.