Skip Navigation or Skip to Content
X
AKTPRONËSI zyrt., f.sh.vjet.
Dokument zyrtar që vërtetonte të drejtën e pronësisë, tapi.