Skip Navigation or Skip to Content
X
AKTPUNIM m.sh.zyrt.
Dokument zyrtar që vërteton kryerjen e një punimi. Aktpunim ditor. Plotësoj aktpunimin.